Σκοπός του ΕΣΕΔΑ

Στη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα η παρουσία εταιρειών διαπραγμάτευσης απαιτήσεων είναι αναγκαία. »

 Πως να γίνετε Μέλος

Ο ΕΣΕΔΑ έχει ορίσει τις διαδικασίες προκειμένου μια εταιρεία διαπραγμάτευσης απαιτήσεων
να γίνει Μέλος του. »

 Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Ο ΕΣΕΔΑ απασχολεί σήμερα μέσω των εταιρειών – μελών του περίπου 2.500 εργαζόμενους. »

Πρόσφατα Νέα

Δεκ
12

Ο ΕΣΕΔΑ χορηγός του 3ου Συνεδρίου Credit Risk Management της ICAP

Εξαιρετικά επίκαιρο στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία ήταν το 3ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
που διοργάνωσε η ICAP με χορηγό τον ΕΣΕΔΑ..

 »
Δεκ
12

Συνέντευξη τύπου ΕΣΕΔΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

«Δεν είμαστε εισπρακτικές εταιρείες.

Πρώτοι ζητούμε ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μπει τάξη στο θεσμικό χάος».

 »

Ταυτότητα ΕΣΕΔΑ

Ιστορικό

Η ανάδειξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων οδήγησε στη δημιουργία του ΕΣΕΔΑ.

Σκοπός

Οι εταιρείες διαπραγμάτευσης απαιτήσεων αποτελούν την γέφυρα μεταξύ της επιχείρησης που εκπροσωπούν και των πελατών της. Οι εταιρείες του Συνδέσμου μας δεν είναι εισπρακτικές. Δεν εισπράττουν, δεν διαχειρίζονται χρήματα και δεν προβαίνουν σε κανενός είδους ενέργειες που αφορούν στην περιουσία του οφειλέτη.

Δραστηριότητες Μελών

  • Μειώνουν τις επισφάλειες

  • Εκπαιδεύουν τους καταναλωτές για τη σωστή τήρηση των υποχρεώσεών τους

  • Λειτουργούν ως ασφαλιστική δικλείδα για τους καταναλωτές αποτρέποντας τις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να επιφέρουν μεγάλο κόστος και απώλειες για τον καταναλωτή.

Νομοσχέδιο & Παρατηρήσεις

Οι θέσεις και οι ενέργεις του ΕΣΕΔΑ για το Νομοσχέδιο