Σκοπός του ΕΣΕΔΑ

Ο ρόλος της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων

Στη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα η παρουσία εταιρειών διαπραγμάτευσης απαιτήσεων είναι αναγκαία. Οι εταιρείες διαπραγμάτευσης απαιτήσεων αποτελούν την γέφυρα μεταξύ της επιχείρησης που εκπροσωπούν και των πελατών της. Οι εταιρείες του Συνδέσμου μας δεν είναι εισπρακτικές. Δεν εισπράττουν, δεν διαχειρίζονται χρήματα και δεν προβαίνουν σε κανενός είδους ενέργειες που αφορούν στην περιουσία του οφειλέτη. Ενημερώνουν αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους οφειλέτες για τις εκκρεμότητες, την τακτοποίηση των οφειλών τους αλλά και μεσολαβούν για την εύρεση δυνατοτήτων αμοιβαία επωφελούς διακανονισμού. Παράλληλα συμβάλλουν δυναμικά στη μείωση των δεικτών επισφάλειας των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στη σταθεροποίηση των δεικτών τιμών καταναλωτή και στην συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού.

Ο στόχος τους είναι πάντα διττός: Αφενός να δημιουργήσουν συνεχή ταμειακή ρευστότητα στην επιχείρηση που εκπροσωπούν και αφετέρου να ενημερώσουν για τις συμβατικές του υποχρεώσεις τον καταναλωτή και να διαφυλάξουν την πιστοληπτική του ικανότητα. 

Σκοπός του ΕΣΕΔΑ 

Ο σκοπός του ΕΣΕΔΑ είναι: Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για την ομαλή λειτουργία των εταιρειών του κλάδου μέσω της τήρησης ενός αυστηρού σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στα πρότυπα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξασφαλίζει:

 • Την προστασία του οικονομικού και πιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα
 • Την βιωσιμότητα των σύννομων επιχειρήσεων, των χιλιάδων εργαζομένων και των οικογενειών τους.
 • Την αξιοπιστία του κλάδου.

Να αποτελούμε τον βασικό θεσμικό εκπρόσωπο του κλάδου στο διαρκή διάλογο με την πολιτεία, τους δημόσιους φορείς, τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους της αγοράς μας. Ο ΕΣΕΔΑ φροντίζει για την ενημέρωση του κοινού και των αρχών με σκοπό την εξοικείωσή τους σε θέματα διαπραγμάτευσης οικονομικών απαιτήσεων και προασπίζει τα συλλογικά συμφέροντα ως προς το θεσμικό ρόλο, την γενικότερη εμπορική πολιτική και τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης οικονομικών απαιτήσεων.

Να συμβάλλουμε στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις της εργασίας και να έχουν το δικαίωμα για μακροπρόθεσμη εξέλιξη.

Να ενημερώνουμε και να ελέγχουμε τη λειτουργία μας με τρόπο που διασφαλίζει την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Ο ρόλος του ΕΣΕΔΑ σε ένα σύνθετο, ασταθές και ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον, έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλούς τομείς: ο ΕΣΕΔΑ αποτελεί το φορέα ο οποίος με τις ενέργειες του επιδιώκει τη θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων όχι μόνο για τη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου, αλλά και για τον έλεγχο των υπηρεσιών, την κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων ενώ πάνω από όλα μπορεί να δράσει ως ασφαλιστική δικλείδα για τους καταναλωτές αποτρέποντας τις χρονοβόρες και με μεγάλο κόστος δικαστικές διαδικασίες.

Τέλος, έργο του ΕΣΕΔΑ είναι η πιστοποίηση, μέσω σαφούς ορισμού διαδικασιών και ελέγχων, ώστε οι εταιρείες που αποτελούν Μέλη του να λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


Θέσεις -Ενέργειες και Παρατηρήσεις για το Νομοσχέδιο

 • Ο ΕΣΕΔΑ θεωρεί θετική την απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμίσει την αγορά και να θεσπίσει κανόνες που θα βάλουν τάξη στη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε έως τώρα.
 • Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι, μετά από προσπάθειες τεσσάρων ετών από τον ΕΣΕΔΑ, φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη εισηγήσεις του Συνδέσμου οι οποίες έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
 • O ΕΣΕΔΑ διαπιστώνει ότι ανάμεσα στα κύρια σημεία που επισημαίνονται, συμπεριλαμβάνονται και πρόνοιες που ήδη έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει και ήδη τηρούν τα μέλη του.
 • Τέλος, ο ΕΣΕΔΑ πιστεύει ότι η θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων θα βοηθήσει τις υπεύθυνες εταιρείες του κλάδου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος του πιστωτικού συστήματος, θα προασπίσει την εργασία των χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές και παράλληλα θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα »

Η χρόνια έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου, δημιουργούσε εύφορο έδαφος για παράνομες πρακτικές. Πρώτος ο ΕΣΕΔΑ θέλησε να βάλει τάξη στο θεσμικό χάος.

Από την ίδρυσή του, ο ΕΣΕΔΑ έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ ήρθε σε επαφή με τον ΕΒΕΑ με σκοπό τη διαμόρφωση του επαγγέλματος της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων
 • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ κατέθεσε τις θέσεις και απόψεις του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρμογή ενός σταθερού Ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας.
 • Το Φεβρουάριο του 2008, ξεκίνησε την επικοινωνία του με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Το Μάιο του 2008, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το πλαίσιο και τις αρχές λειτουργίας που πρέπει να διέπουν όλες τις εταιρείες του κλάδου μας.
 • Το Νοέμβριο του 2008 κατέθεσε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη δική του πρόταση σχετικά με το σχέδιο νόμου που μπορεί να βάλει τάξη και να ελέγξει τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου.
 • Το Φεβρουάριο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για το προσχέδιο του σχεδίου νόμου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή
 • Το Μάρτιο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ παρουσίασε στο Κοινοβούλιο τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου.
 • Το Μάρτιο του 2009 έγινε η ψήφιση του νομοσχεδίου με προτάσεις του ΕΣΕΔΑ να συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα »

Ο ΕΣΕΔΑ συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης διαπραγμάτευσης απαιτήσεων. Έχει ήδη καταθέσει τις επισημάνσεις του επί του νομοσχεδίου, βάσει της πολυετούς εμπειρίας των μελών του και συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για να συνεισφέρει στη συνεχή ανάπτυξη του πλαισίου λειτουργίας.

Στο ακόλουθο κείμενο περιέχεται η πρόταση του ΕΣΕΔΑ με σκοπό να αποτελέσει την βάση της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα »