Θέση του ΕΣΕΔΑ για το Νομοσχέδιο

 

  • Ο ΕΣΕΔΑ θεωρεί θετική την απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμίσει την αγορά και να θεσπίσει κανόνες που θα βάλουν τάξη στη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε έως τώρα.
  • Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι, μετά από προσπάθειες τεσσάρων ετών από τον ΕΣΕΔΑ, φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη εισηγήσεις του Συνδέσμου οι οποίες έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
  • O ΕΣΕΔΑ διαπιστώνει ότι ανάμεσα στα κύρια σημεία που επισημαίνονται, συμπεριλαμβάνονται και πρόνοιες που ήδη έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει και ήδη τηρούν τα μέλη του.
  • Τέλος, ο ΕΣΕΔΑ πιστεύει ότι η θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων θα βοηθήσει τις υπεύθυνες εταιρείες του κλάδου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος του πιστωτικού συστήματος, θα προασπίσει την εργασία των χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές και παράλληλα θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του καταναλωτή.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ  ΤΟΥ  Ε.Σ.Ε.Δ.Α (Σχετικά με τις «προαναγγελθείσες»,
δια του τύπου, τροποποιήσεις του Ν.3758/2009)
 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  


Εκπαίδευση-Κατάρτιση