Προστασία του Καταναλωτή

 Προτεραιότητα του ΕΣΕΔΑ αποτελεί η Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 Με σεβασμό στους πελάτες και τους καταναλωτές, οι εταιρείες – μέλη:

  • Εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες, συστήματα ασφαλείας και ελέγχου.

  • Δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα τα οποία μέσω σύμβασης έχουν παραχωρήσει οι πελάτες τους, παρά μόνο για το σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζονται.

Σύμφωνα με την απόφαση αρ.20/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα "Η επεξεργασία των δεδομένων είναι νόμιμη στα πλαίσια της σχέσης αντιπροσώπευσης και εφόσον περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους σκοπούς της αντιπροσώπευσης, τηρούνται οι όροι του άρθρου 10 του Ν. 2472/1997, που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας και τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς".

Οι πολίτες μπορούν να εμπιστευθούν και να αξιοποιήσουν τον ΕΣΕΔΑ και να προστρέχουν σε αυτόν για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις – σχόλια με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερες επισημάνσεις όσον αφορά στον κλάδο.

 Ο ΕΣΕΔΑ καταδικάζει και καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές οποιεσδήποτε αμφιλεγόμενες ή προφανώς παράνομες πρακτικές γραφείων, ατόμων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται την έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου και παραβιάζουν τις αρχές προστασίας του Καταναλωτή.

 

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας

Προκειμένου να ανταποκρινόμαστε εγκαίρως στις προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, έχουμε δημιουργήσει τηλεφωνικό κέντρο διαχείρισης καταγγελιών:

 Ο ΕΣΕΔΑ έχει δημιουργήσει Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας με τον Πολίτη :

ΤΗΛ.-ΦΑΞ210 89 29 702

Καλούμε τους πολίτες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, ή έχουν παράπονα από την εξυπηρέτηση να μας ενημερώνουν. Εμείς διερευνούμε τα περιστατικά και εάν προέρχονται από εταιρείες του Συνδέσμου μας, προβαίνουμε στις ανάλογες ενέργειες ή κυρώσεις. Εάν δεν έχουμε αρμοδιότητα, ενημερώνουμε τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.


Κώδικας Δεοντολογίας