Νομοσχέδιο & Παρατηρήσεις

Ο ΕΣΕΔΑ συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης διαπραγμάτευσης απαιτήσεων. Έχει ήδη καταθέσει τις επισημάνσεις του επί του νομοσχεδίου, βάσει της πολυετούς εμπειρίας των μελών του και συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για να συνεισφέρει στη συνεχή ανάπτυξη του πλαισίου λειτουργίας. 

Στο ακόλουθο κείμενο περιέχεται η πρόταση του ΕΣΕΔΑ με σκοπό να αποτελέσει την βάση της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

 

Πρόταση ΕΣΕΔΑ 


Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας