Ενέργειες ΕΣΕΔΑ για το Νομοσχέδιο

Η χρόνια έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου, δημιουργούσε εύφορο έδαφος για παράνομες πρακτικές. Πρώτος ο ΕΣΕΔΑ θέλησε να βάλει τάξη στο θεσμικό χάος.

Από την ίδρυσή του, ο ΕΣΕΔΑ έθεσε ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

  • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ ήρθε σε επαφή με τον ΕΒΕΑ με σκοπό τη διαμόρφωση του επαγγέλματος της διαπραγμάτευσης απαιτήσεων
  • Το 2006 ο ΕΣΕΔΑ κατέθεσε τις θέσεις και απόψεις του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρμογή ενός σταθερού Ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας.
  • Το Φεβρουάριο του 2008, ξεκίνησε την επικοινωνία του με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Το Μάιο του 2008, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το πλαίσιο και τις αρχές λειτουργίας που πρέπει να διέπουν όλες τις εταιρείες του κλάδου μας.
  • Το Νοέμβριο του 2008 κατέθεσε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη δική του πρόταση σχετικά με το σχέδιο νόμου που μπορεί να βάλει τάξη και να ελέγξει τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου.
  • Το Φεβρουάριο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για το προσχέδιο του σχεδίου νόμου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή
  • Το Μάρτιο του 2009 ο ΕΣΕΔΑ παρουσίασε στο Κοινοβούλιο τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου.
  • Το Μάρτιο του 2009 έγινε η ψήφιση του νομοσχεδίου με προτάσεις του ΕΣΕΔΑ να συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
Υπόμνημα στην Βουλή των Ελλήνων
Υπόμνημα με απόψεις για το Μητρώο
Επιστολή σε ΓΓΚ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΦΕΚ 1461/2/4/2009
ΦΕΚ 68/5/5/2009


ΕΣΕΔΑ Με Μια Ματιά