Εκπαίδευση-Κατάρτιση

Ο ΕΣΕΔΑ απασχολεί σήμερα μέσω των εταιρειών – μελών του περίπου 2.500 εργαζόμενους και ενισχύει σταθερά τις προσπάθειες των εταιρειών για την ποιοτική ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΕΔΑ, οι εταιρείες – μέλη ακολουθούν τα παρακάτω:

 

  • Οι εργαζόμενοι των εταιρειών – μελών περνούν από μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να διαφανεί εάν διαθέτουν τα προσόντα εκείνα που τους επιτρέπουν να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού στην επικοινωνία τους.
  • Παρέχουν προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εργαζομένους, σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών.
  • Η συμπεριφορά των εργαζομένων κρίνεται, ελέγχεται, αξιολογείται καθημερινά τόσο από τους καταναλωτές, από τους εταιρικούς πελάτες όσο και από την ίδια την εταιρεία.
  • Οι άνθρωποί που απασχολούνται στις εταιρείες – μέλη εργάζονται με μακροχρόνιες συμβάσεις εργασίας, τους παρέχονται ευκαιρίες και κίνητρα εξέλιξης, καθώς και δυνατότητες για ευρύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αίτηση Μέλους