Οργανωτική Δομή

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Άγγελο Αγγελίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ.

Παρακαλώ επιλέξτε το αρχείο για να δείτε το πλήρες κείμενο του καταστατικού (Τελευταία Τροποποίηση 16/01/2018)  

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ. - Αγγελίδης Άγγελος, ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.  

 

Γενικός Διευθυντής - Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος

Νομικός Σύμβουλος - Ξηρουχάκης Στυλιανός


Ιστορικό