Οργανωτική Δομή

Ο ΕΣΕΔΑ λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, της ισοτιμίας και της τακτικής εναλλαγής των μελών του στις θέσεις ευθύνης. Βασίζεται στην παράλληλη λειτουργία των ακόλουθων οργάνων:

Παρακαλώ επιλέξτε το αρχείο για να δείτε το πλήρες κείμενο του καταστατικού  

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ. - Αγγελίδης Άγγελος, ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ραπακούλιας Αναστάσιος, FIRST CALL A.E.  
Γενικός Γραμματέας - Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, PALADINO A.E.  
Ταμίας - Μπάγιας Αντώνιος, EOΣ ΜΑΤΡΙΞ Α.Ε.

 
Μέλος - Τζεράνης Δημήτριος, ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.  

 

Γενικός Διευθυντής - Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος

Νομικός Σύμβουλος - Ξηρουχάκης Στυλιανός


Ιστορικό