Μέλη ΕΣΕΔΑ

STATUS Α.Ε.

Επωνυμία STATUS Α.Ε.
Προφίλ Εταιρείας:
Διεύθυνση:

Διεύθυνση - Λεωφ. Αθηνών -Πειραιώς 59, 18540 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 211 50 00 000
Fax: 210 41 38 551, 210 41 38 561
Website: www.statussa.com.gr
E-Mail: statussa@statussa.gr