Μέλη ΕΣΕΔΑ

Cycle Credit A.E.

Επωνυμία ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προφίλ Εταιρείας:
Προφίλ ICAP:
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 2 & Παναγή Τσαλδάρη, 176 76, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 93 10 230, 210 93 04 200, 211 18 99 000
Fax: 210 9314670, 210 9310260
Website: www.cyclecollections.com
E-Mail: info@cycle.gr