Μέλη ΕΣΕΔΑ

EDS A.E.

Επωνυμία Effective Direct Solutions (EDS) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών
Προφίλ Εταιρείας:
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών - Πειραιώς 74Α, 185 47 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 33 62 400
Fax: 210 33 62 450
Website: www.edsgreece.com
E-Mail: info@edsgreece.commarketing@edsgreece.com