Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Ο ΕΣΕΔΑ θεωρεί θετική την απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμίσει την αγορά και να θεσπίσει κανόνες που θα βάλουν τάξη στη χαώδη κατάσταση που επικρατούσε έως τώρα

1 2 3

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας