Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και των εργαζομένων σε αυτές είχαν 132 διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που απαρτίζουν τον ΕΣΕΔΑ.

1 2 3 4

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας