Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Η UNIREC (Ένωση Ιταλικών Εταιρειών Είσπραξης Οφειλών και Εμπορικής Πληροφόρησης ) και η ADICONSUM (Οργάνωση Προστασίας των Καταναλωτών και του Περιβάλλοντος) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας βάσει του οποίου θα διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές για την ομαλότερη λειτουργία του κλάδου της διαχείρισης απαιτήσεων. Στις 19 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε συνέδριο στη Ρώμη στο οποία και ανακοινώθηκε η δημιουργία του EBITER, ενός οργανισμού που συστάθηκε για την καλύτερη διαχείριση της είσπραξης οφειλών. Όπως ήδη έγινε γνωστό ο EBITER εργάζεται ήδη για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου με ξεκάθαρες και βελτιωμένες τεχνικές είσπραξης οφειλών, συνυπολογίζοντας τις δυσκολίες που συναντούν πολλές Ιταλικές οικογένειες. Κάποιοι βασικοί στόχοι που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο είναι:

  • Δημιουργία ενός ταμείου Αλληλεγγύης για εκείνες τις οικογένειες που βρίσκονται σε συνθήκες υπερχρέωσης
  • Δημιουργία ενός διμερούς Οργανισμού για την παρακολούθηση του τομέα είσπραξης οφειλών
  • Ενεργοποίηση μιας τηλεφωνικής γραμμής για πληροφορίες στους πολίτες.
  • Επεξεργασία ενός κειμένου για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του καταναλωτή.
  • Σύσταση ιδρύματος της επιτροπής για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς χωρίς κόστος για τους πολίτες.
  • Ορισμός χαρακτηριστικών ποιότητας για τον τομέα της είσπραξης οφειλών.
  • Υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για τους πολίτες και ειδικότερα για φοιτητές και συνταξιούχους.

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας