Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Μία ακόμη εταιρεία, η «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»,
 έγινε μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ)...

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και των εργαζομένων σε αυτές είχαν 132 διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που απαρτίζουν τον ΕΣΕΔΑ.

1 2 3

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας