Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Εξαιρετικά επίκαιρο στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία ήταν το 3ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
που διοργάνωσε η ICAP με χορηγό τον ΕΣΕΔΑ..

Μία ακόμη εταιρεία, η «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»,
 έγινε μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ)...

1 2 3 4

Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας