Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Μία ακόμη εταιρεία, η «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ», έγινε μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), με τον αριθμό των εταιριών – μελών να φτάνει πλέον τις 13.

Η «ΠΑΛΑΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» εξειδικεύεται στη CRM είσπραξη ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

Πρόκειται για  μία από τις 20 εταιρίες οι οποίες έχουν λάβει αριθμό μητρώου από την Γ.Γ. Καταναλωτή, ενώ έχει πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και για το για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων ISO 27001:2005. Με αυτές τις πιστοποιήσεις επιβεβαιώνεται τόσο ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρία είναι ελεγχόμενες και έχουν σχεδιασθεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, με βάση τις προκαθορισμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί, όσο και ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εταιρία αντιμετωπίζονται έτσι ώστε να διασφαλίζονται η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητά τους σε κάθε πεδίο στο εσωτερικό της Εταιρείας.

Την ένταξη του νέου μέλους στον ΕΣΕΔΑ, χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου,  κ. Δημήτρης Ψαράκης:«Η ένταξη ενός νέου μέλους στο Σύνδεσμο, κάνει την παρουσία μας ακόμη πιο δυναμική, εν μέσω μάλιστα και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας. Η αύξηση του αριθμού των μελών του ΕΣΕΔΑ θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του κλάδου της διαχείρισης απαιτήσεων, που καλείται να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στη σημερινή εποχή»

 

Σχετικά με τον ΕΣΕΔΑ

Ο ΕΣΕΔΑ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων) δημιουργήθηκε το 2005 από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διαπραγμάτευσης απαιτήσεων. Σκοπός του ΕΣΕΔΑ είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς στην οποία εξειδικεύεται και τη σωστή εφαρμογή του.  Σήμερα, οι εταιρείες-μέλη του ΕΣΕΔΑ απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόμενους. Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου συνεργάζονται με όλες τις μεγάλες πιστοδοτικές εταιρείες και οργανισμούς και τηρούν απαρέγκλιτα αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας. Ο ΕΣΕΔΑ είναι μέλος του FENCA, του συλλογικού ευρωπαϊκού οργάνου των εταιρειών διαπραγμάτευσης απαιτήσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Θωμάς Κώτσης, CIVITAS Ketchum, ' 210 - 6852400, t.kotsis@civitas.gr


Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας