Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Ο αριθμός των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση το 2009 στην Ελβετία είναι 20% υψηλότερος από τον αντίστοιχο περσινό. Η Creditform, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, υποστηρίζει ότι 490 εταιρείες κήρυξαν πτώχευση το Φεβρουάριο, που είναι λιγότερες από τις 550 του Ιανουαρίου. Υποστηρίζει επίσης πως η κατάσταση διαφέρει από καντόνι σε καντόνι, με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας να έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Το Ελβετικό καντόνι του Ticino έχει το μικρότερο αριθμό πτωχεύσεων.


Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας