Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και των εργαζομένων σε αυτές είχαν 132 διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που απαρτίζουν τον ΕΣΕΔΑ.

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε στις 09.06.2010  στην Αθήνα, ο νομικός σύμβουλος του ΕΣΕΔΑ κ. Ξηρουχάκης ενημέρωσε αναλυτικά τα στελέχη των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων για το τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει από το Μάιο του 2009 και τις αρχές, τις ειδικές υποχρεώσεις, τις απαγορεύσεις αλλά και τις κυρώσεις που διέπουν την ενημέρωση οφειλετών.

Στο τέλος της ημερίδας υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την θέση σε ισχύ του υφιστάμενου Νόμου ενώ υπήρξαν και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών του κλάδου.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΕΔΑ, Δημήτρης Ψαράκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της ημερίδας και δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που διαπιστώνω ότι γίνεται πλέον μια συντονισμένη προσπάθεια από τις εταιρείες του κλάδου για την πρόοδο και την εξέλιξη του. Θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες ώστε να οι εταιρείες και τα στελέχη του χώρου μας να λειτουργούν όχι μόνο απολύτως νόμιμα και με υψηλό επαγγελματισμό αλλά και σύμφωνα με τις αρχές  της κοινωνικής ευθύνης και της προστασίας του καταναλωτή»


Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας