Τα Νέα του ΕΣΕΔΑ

 

Ακριβά πληρώνουν οι τράπεζες την είσπραξη οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τα έσοδα από εισπράξεις να ισοφαρίζουν το κόστος αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το 2017 οι τράπεζες πλήρωσαν 500 εκατ. ευρώ σε εισπρακτικές εταιρίες για την είσπραξη οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καταφέρνοντας να εισπράξουν μόλις 500 εκατ. ευρώ από "κόκκινα" δάνεια… Το ισοζύγιο εσόδων – εξόδων από/για την είσπραξη οφειλών δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει υπέρ των πρώτων το 2018, αφού αφενός οι τράπεζες διαπιστώνουν ότι οι ρυθμίσεις δανείων έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού, αφετέρου καθίσταται αυστηρότερο το πλαίσιο δράσης των εισπρακτικών εταιριών.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, οι τράπεζες θα αλλάξουν τη στρατηγική ρυθμίσεων με τους νέους στόχους για τη μείωση των NPLs που θα υποβάλουν στον SSM τον Σεπτέμβριο. Οι νέες ρυθμίσεις θα ενέχουν οπωσδήποτε "κούρεμα" της οφειλής, ενώ θα οδηγούν απευθείας σε νομικά μέτρα έως πλειστηριασμό στην περίπτωση που αποβαίνουν ανεπιτυχείς.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει ρυθμίσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 50,8 δις. ευρώ. Μέχρι στιγμής, το εργαλείο των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ήταν αυτό στο οποίο στήριξαν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη στρατηγική τους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μέσω των ρυθμίσεων, οι τράπεζες εκτιμούσαν ότι, στην περίοδο 2017 – 2019, μη εξυπηρετούμενα δάνεια 21,1 δις. ευρώ θα αναταξινομηθούν στα εξυπηρετούμενα και παράλληλα θα εισπραχθούν 3,5 δις. ευρώ από αποπληρωμές δανείων, κάτι που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα.

Εν τω μεταξύ, σε επίπεδο καθεστώτος λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών, τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα για αυτές, αφού η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου με στόχο την υποστήριξη των αδύναμων οφειλετών.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που θα προσδιορίσει, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τις ανάγκες για τη βελτίωση του ν. 3758/2009 ("Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις").

Το πόρισμα της ομάδας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε οι διατάξεις που τροποποιούν το νόμο να κατατεθούν στη Βουλή το φθινόπωρο.

Στις αρχές Ιουλίου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είχε ανακοινώσει τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν 21 διοικητικές κυρώσεις, συνολικού ύψους 160.500 ευρώ, που κυρίως αφορούν παραβάσεις για συχνότητα κλήσεων, παραπλανητική πληροφόρηση, παρέκκλιση των εντολών των δανειστών (καθώς συχνά καλούν σε τηλέφωνα επικοινωνίας που δεν τα είχαν δηλώσει οι οφειλέτες, αλλά τα βρήκαν συνήθως από δημόσια προσβάσιμους τηλεφωνικούς καταλόγους), κλήση σε τηλέφωνο εργασίας χωρίς να είναι το μοναδικό τηλέφωνο επικοινωνίας, όχληση για οφειλές στις οποίες δεν έχουν παρέλθει 10 ημέρες  από τότε που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, ενημέρωση χωρίς να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση του οφειλέτη, χρέωση ποσού για εξώδικη ενημέρωση κ.λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τις 652 καταγγελίες που έγιναν το 2017 στην αρμόδια υπηρεσία σχετικά με εταιρείες ενημέρωσης δανειοληπτών, οι 255 αφορούσαν δικηγορικά γραφεία.

Απάντηση ΕΣΕΔΑ 

Σε επιστολή του προς το Capital.gr ο ΕΣΕΔΑ αναφέρει:  

"Με αφορμή την ανάρτηση στην έγκριτη ιστοσελίδα σας Capital.gr, την 23η Αυγούστου, άρθρου της συνεργάτιδός σας Νένας Μαλλιάρα, με τίτλο "Χρυσοπληρώνουν τις εισπρακτικές εταιρείες οι τράπεζες", θα θέλαμε να φέρουμε εις γνώσιν του αναγνωστικού σας κοινού κάποιες διευκρινιστικές πληροφορίες. 

Από το αναρτηθέν κείμενο γίνεται σαφές ότι η συνεργάτις σας στην ουσία θέλει να αποδείξει ότι "οι τράπεζες πληρώνουν ακριβά την είσπραξη οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια". Και για τον σκοπό αυτόν έχουν πληρώσει 500 εκατ. ευρώ σε εισπρακτικές εταιρείες για να εισπράξουν περίπου τα ίδια χρήματα από "κόκκινα" δάνεια.

Πάνω στο θέμα αυτό επιθυμούμε να φέρουμε εις γνώσιν σας τα ακόλουθα.

Κατ’ αρχήν, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης-Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ) ιδρύθηκε το 2005 και πρωτοστάτησε για την δημιουργία νομικού πλαισίου, ώστε να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες λειτουργίας των εταιρειών του κλάδου, με σκοπό την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών και τον σεβασμό της προσωπικότητας των δανειοληπτών και των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ, αλλά ενημερώνουν και ρυθμίζουν. Οι δε δραστηριότητές μας διέπονται από τον Νόμο 3758/2009, που διέπει την λειτουργία των εταιρειών μελών μας.

Σήμερα, ο Σύνδεσμός μας αριθμεί 9 μέλη, από τις 12 συνολικά εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί με βάση τα στοιχεία του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Ας σημειωθεί ότι στα τέλη τού 2016 ο αριθμός μελών του ΕΣΕΔΑ ήταν 14, με σύνολο 25 αδειοδοτημένων από το Μητρώο. Υπήρξε συνεπώς μείωση, η οποία οφείλεται στην μακροχρόνια κρίση που ταλαιπωρεί όλους τους Έλληνες.

Όσο για τον συνολικό κύκλο εργασιών των 9 εταιρειών μελών μας, το 2016 ανήλθε στα 36,7 εκατ. ευρώ με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται και ο τζίρος τού 2017. Είναι προφανές ότι απέχουμε πολύ από το αναφερόμενο στο ρεπορτάζ σας ποσό.

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.

Με εκτίμηση,
Για τον ΕΣΕΔΑ


Άγγελος Αγγελίδης  
Πρόεδρος Δ.Σ "                
 


Ανοικτή Γραµµή Επικοινωνίας