Μέλη ΕΣΕΔΑ

CVM Α.Ε.

Επωνυμία Διαχείριση Πελατειακής Αξίας Α.Ε. Ενημέρωση οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
Προφίλ Εταιρείας:
Διεύθυνση: Θησέως 330, 176 75 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 94 68 441
Fax: 210 94 80 561
Website:  
E-Mail: info@customervaluemanagement.gr