Μέλη ΕΣΕΔΑ

ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ Α.Ε.

Επωνυμία ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Προφίλ Εταιρείας:
Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 270Α, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ.17343, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 97 66 971
Fax: 210 97 66 063
Website: https://gr.eos-solutions.com/
E-Mail: infoGR@eos-matrix.com